Monday, March 19, 2012

Tempuhi 7 Gunung Sebelum Amalan Di terima ALlah

*Sekadar peringat buat diri sendir*
Tempuhi 7 Gunung Sebelum Amalan Diterima Allah – Imam Ghazali
Menurut Imam Al-Ghazali, manusia akan menempuhi tujuh gunung ini sebelum amalan-amalannya diterima Allah S.W.T. Iaitu:-

1) Gunung Taubat
 •   Dosa kepada Allah:
  • meninggalkan yang wajib 
  • mengerjakan yang haram
 • Dosa pada makhluk
  • menganiaya diri mereka 
  • menganiaya harta meeka
  • menganiaya ahli keluarga mereka
  • menganiaya agama mereka

2) Gunung Ilmu
 • Usuluddin – Ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul
 • Feqah – Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada diri dan harta
 • Tasauf – Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada batinnya yakni di dalam hati

3) Gunung Penghalang Ibadah
 • Dunia – hendaklah zuhud
 • Manusia – hendaklah diasingkan
 • Syaitan – hendaklah diperangi
 • Nafsu – hendaklah dikekang dengan takwa kepada Allah

4) Gunung Perintang Ibadah
 • Rezeki – hendaklah tawakal yakni tetap di atas janji Allah
 • Khatir – ertinya gerak hati kepada yang di takuti atau kepada yang diharap hendaklah berserah kepada Allah
 • Qada – hendaklah redha
 • Bala – hendaklah sabar

5) Gunung Peringkat Ibadah
 • Khauf – takut pada Allah dengan mengingatkan seksanya di dalam neraka
 • Roja'- harap kepada Allah dengan mengingkan nikmatNya di dalam syurga

6) Gunung Pencatat Ibadah
 • Riak – hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah
 • Ujub – hendaklah ingan petunjuk Allah dan pertolongan Nya

7) Gunung Syukur
 • Hendaklah memalingkan segala nikmat yang dikurniakan itu kepadam mentaati Allah yang mengkurniakannya.


>>> Jika KITA telah melepasi 7 Gunung Ini, kejayaan demi kejayaan akan datang mengejar KITA<<<